Kartografické a geodetické dny

Dne 22 9. 2017 se žáci tříd 1. A, 1. B, 1. L  zúčastnili akce pod názvem Kartografické a geodetické dny, kterou organizuje Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým Brno. Na jednotlivých stanovištích plnili žáci zábavnou formou různé úkoly z kartografie a geodézie, seznámili se s řadou měřících přístrojů a jejich použitím  při mapování a pozorování terénu. Všichni žáci splnili úspěšně zadané úkoly a odnesli si řadu propagačních materiálů a drobné ceny z jednotlivých stanovišť.

Mgr. Jiří Linhart

 

 

Přidáno