Kartografické a geodetické dny, Moravské kartografické centrum, Velké Opatovice, 9. 10. 2015

Dne 9. 10. 2015 se žáci tříd 1. A, 1. B, 1. L a žáci navštěvující geografický seminář zúčastnili akce pod názvem Kartografické a geodetické dny, kterou organizuje Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým Brno. Na jednotlivých stanovištích plnili žáci zábavnou formou různé úkoly z kartografie a geodézie, seznámili se s řadou měřících přístrojů a použitím dronů při mapování a pozorování terénu. I přes drsné povětrnostní podmínky splnili všichni žáci zadané úkoly.

Přidáno