Jednoletý pomaturitní jazykový kurz (denní výuka)

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 4. 2014 bylo Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 zapsáno do seznamu vzdělávacích institucí, které mohou poskytovat od školního roku 2014/2015 jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (v našem případě ruský, anglický, francouzský a německý jazyk) v souladu s § 15 odst.1 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 19/2014 Sb. a § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. S okamžitou platností zahajujeme průběžný příjem přihlášek na školní rok 2015/2016 až do vyčerpání limitu žáků v plánovaných třídách. Nejzazší termín pro podání přihlášky je pátek 21. srpna 2015.

Více informací najdete ZDE

Přihlášku a další potřebné tiskopisy najdete ZDE

Přidáno