Jazykový kurz v Bath

Kabinet anglického jazyka ve spolupráci s cestovní kanceláří ProTravel připravuje zájezd do Anglie spojený s výukou v termínu 24. – 30. března 2019. Centrem pobytu bude historické a lázeňské město Bath v jihozápadní Anglii, kde bude probíhat dopolední výuka anglického jazyka po vedením rodilých mluvčích z místní jazykové školy. Odpoledne budeme vyjíždět na poznávací výlety do okolí. Součástí je i celodenní prohlídka pamětihodností Londýna.  Ubytovaní a stravování bude zajištěno v hostitelských rodinách. Bližší informace naleznete v programu zájezdu níže. Přihlášky a další informace k dispozici u  Mgr. Josefa Hufa a Mgr. Petra Veselky v kabinetě anglického jazyka.

19-364 Bath s jazykovým kurzem

Přidáno