Jarní zprávy z Domova mládeže

Školní rok utekl jako voda a všichni se již těší na prázdniny. Během posledních týdnů svého pobytu na DM se studenti mohli zapojit do různých aktivit, které pro ně připravily vychovatelky. Paní Blahová společně s několika zájemci navštívila bazén ve Velkých Opatovicích. Paní Vafková uskutečnila další kolo v překonávání „Intrrekordů“.  

Paní Machorková opět zajistila keramickou dílnu společně s umělkyní Gabrielou Sekerešovou, kde si děvčata mohla dokončit své výrobky pomocí barev. Výsledná glazura ale vynikne až po následném vypálení.

V polovině června odjíždějí všichni studenti druhých ročníků na třídenní Kurzy primární prevence.

Závěr školního roku na DM proběhne ve znamení společného táboráku a opékání buřtů.

Doufáme, že všichni naši studenti budou spokojeni se svými výsledky na závěrečném vysvědčení, a přejeme jim krásné prožití letních měsíců. V září opět na viděnou!

 

Mgr. Darina Gnipová

Přidáno