Jak na energii

V poslední době stále více přibývá činností, k jejichž uskutečnění potřebujeme elektrickou energii – praní, vaření, práce na počítači, sledování televize a výčet by jistě mohl pokračovat dále. Kde se ale tako energie vyrábí? Jakým způsobem dochází k přeměně jiných druhů energie na elektrickou? A jsou na naší planěte stále ještě lidé, které okolnosti nutí žít bez přístupu k této vše zjednodušující vymožensti? Na tyto a mnohé další otázky nám přijeli odpovědět doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc. a Tomáš Hejl, kteří spolu s řadou dalších českých pedagogů pořádají pro školy besedy na téma energetika. Během dvou vyučovacích hodin, které byly na přednášku, určenou pro studenty prvních ročníků, vyhrazeny, se ovšem žáci mohli také přesvědčit o všudypřítomné radioaktivitě či si na základě správných odpovědí na kladené otázky „vybojovat“ drobnou odměnu. Jistě si tedy každý přišel na své a obohatil se o další cenné „energetické“ informace.

Zdeňka Mauerová, Adéla Sedláčková

Přidáno