Jaderná maturita Dukovany

První červnový týden jsem strávila v jaderné elektrárně Dukovany, kde probíhala jaderná maturita. Pro vybrané studenty třetích ročníků gymnázií byl připraven bohatý program. V infocentru jsme se dozvěděli základní informace a parametry elektrárny, o blackoutu a také nám paní průvodkyně odpověděly na naše dotazy. Během projektu také proběhla spousta odborných přednášek se specializovanými školiteli, kteří vyučují budoucí operátory a pracovníky pro obě naše jaderné elektrárny. Získali jsme znalosti z teorie jaderných reaktorů, radiační ochrany, primárního i sekundárního okruhu jaderné elektrárny, elektřiny, havarijní připravenosti. Nejvíce jsem se však těšila na přednášku Ing. Dany Drábové, Ph.D, dr. h. c., která měla připravený blok na téma „Kdyby nebylo jádro“. Asi nejlepší zážitky jsem si odnesla z různých míst elektrárny, které jsme mohli díky projektu navštívit. Podívali jsme se na skládku mírně a středně radiačního odpadu, do skladu vyhořelého paliva. Provedli nás strojovnou, kde jsme se na vlastní oči mohli podívat, jak všechno zařízení v reálu vypadá. Prohlédli jsme si havarijní kryt, prošli jsme si trenažér velína, který je přesnou kopií velína 2. dukovanského bloku. Na tomto místě se operátoři učí ovládat jednotlivá zařízení elektrárny. Poslední dopoledne jsme psali test. Úspěšně jsme ho absolvovali snad všichni, proto nám paní Drábová předala všem diplomy, zástupce ředitele elektrárny měl pro nás nějaké věcné dárky. Všichni jsme se rozloučili společným focením.
Jsem velmi ráda, že jsem se „Jaderné maturity Dukovany“ mohla zúčastnit. Viděla jsem, co obnáší práce operátorů, mohla jsem se kdykoliv zeptat na různé informace, které mě zajímaly. Také jsem poznala další studenty, kteří se také zajímají o fyziku a jádro. Získala jsem cenné informace a porovnání s ostatními studenty. Jaderná maturita mi také dala odvahu, abych se nebála nástrah fyziky a chemie a šla si za svým snem.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Aleně Luňáčkové, která mně ve škole předává kvalitní základy, díky kterým jsem dokázala částečně porozumět problematice jaderných elektráren a v oblasti fyziky jsem nezaostávala za studenty velkých gymnázií a úspěšně reprezentovala naše gymnázium.
Tereza Hrouzková, 3.B

Přidáno