Halloween 2019

V noci z 8. na 9. listopadu proběhla na naší škole již tradiční akce Halloween, kterou zorganizovali studenti 2. ročníků. Kolem šesté hodiny jsme se my, prváci, začali scházet před gymnáziem, porovnávali jsme své kostýmy a čekali, co se bude dít dál. Vše začalo tím, že jsme si vylosovali místnost budovy, do které jsme sami museli děsivými chodbami dojít. Na určeném místě jsme se setkali s týmem spolužáků, se kterými jsme chodili po stanovištích a plnili úkoly, jako třeba vymotaní se z izolepových pout nebo vzdorování strachu z hmyzu. Za splněné úkoly jsme dostávali body a šifru. Ta nás po absolvování všech stanovišť dovedla do auly, kde proběhly poslední společná soutěž a vyhlášení. Poté spousta z nás ve škole také přespávala.

Jménem prváků děkuji všem druhákům za zorganizování skvělé akce. Děkujeme i profesorům, kteří se na akci podíleli.

 
Kateřina Grulichová, 1. B

Přidáno