GYMJEV EXPRESS v celostátním kole

V pátek 2. prosince pořádala Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Multimediální den 2016. Jeho součástí bylo vyhodnocení 10. ročníku soutěže školních časopisů a novin. Část redakce školního časopisu GYMJEV EXPRESS se této akce zúčastnila, protože jsme v krajském kole obsadili 3. místo. Na nejvyšší příčky náš časopis v celostátním kole sice nedosáhl, ale úspěchem je už to, že se přes síto krajského kola dostal mezi nejlepší v celé republice.
Děvčata z redakce si prohlédla konkurenční časopisy, navštívila panelovou diskusi a mediální jarmark v atriu školy.
Přejeme redakci, aby měla chuť do další práce a aby si studenti GYMJEV EXPRESS rádi přečetli.

Mgr. Zdeňka Valčíková

Přidáno