Festival svobody na gymnáziu

Gymnázium Jevíčko v soutěži festivalů

Gymnázium Jevíčko se na konci listopadu zúčastnilo celostátní soutěže festivalů „Díky, že můžem“, která se konala v rámci Festivalu svobody. Do programu se mohly zapojit kterékoliv střední školy z celé České republiky. Úkolem bylo vytvořit vlastní školní program a poukázat na možnosti, které nám dnešní svět nabízí, a o kterých mohli lidé před 25 lety snad jen snít.

Cílem našeho gymnázia bylo připomenout studentům i široké veřejnosti skutky našich předků během i před sametovou revolucí. Neméně však poukázat na nově nabytou svobodu. Organizační tým pod vedením studenta Marka Mrvy sestavil na odpolední hodiny jednoho týdne program, jenž se mohl pochlubit promítáním dokumentů, humornými scénkami, ukázkovou večeří „tehdy a dnes“, závěrečným pochodem svobody a odhalením pamětní desky studentům, padlých v letech 1939 a 1989. Mimo to probíhala po celý týden výstava dnes již historických exponátů z dob socialismu s interaktivními exponáty.

Průběh celého dění byl pečlivě fotografován, abychom posléze mohli zaslat fotografie a závěrečnou zprávu hlavním organizátorům festivalů středních škol. Ti v daný termín otevřeli veřejné hlasování na síti Facebook, kde každý mohl svými „lajky“ ocenit album jakékoliv z celkem 12 přihlášených škol. Finální hodnocení se ovíjelo od hlasování na Facebooku a hodnocení poroty.

Vyhlášení výsledků proběhlo dne 29. 12. 2014 ve velkém sále Lucerny v Praze. Zástupci jednotlivých škol byli pozváni, aby ještě jednou přednesli formou krátké prezentace svůj výkon – nyní před zraky ostatních. Marek Mrva, Martin Geršl, Hai Hoang Nhi, Lucie Novotná a Zdeňka Mauerová se tak rozhodli zpestřit si vánoční prázdniny výletem do Prahy. Osobní setkání s jinými školami bylo pro nás pěkným zážitkem a v doprovodu několika studentských kapel a motivačních přednášek jsme netrpělivě očekávali příchod 20. hodiny. V daný čas se koncert několika hudebních skupin na několik minut přerušil a byly představeny nejúspěšnější školy.

Bohužel jsme i díky internetovému hlasování mohli tušit, že vytoužená první tři místa nebudou patřit nám. V celkovém výsledku jsme se nakonec umístili na krásném 5. místě z 12 škol, což je pro naše gymnázium výbrný výsledek. První 3 místa patřila školám, které jsou svým umístěním i velikostí vůči Jevíčku ve velké výhodě. O to hřejivější je pocit, že i studenti z malého gymnázia, avšak s dlouholetou tradicí a nadstandardně vstřícným přístupem profesorů, dokáží být stále na vysoké úrovni.

Naše poděkování patří tak právě jim, že nám s přípravami konání festivalu pomáhali a i přes nevalnou návštěvnost nás neváhali podpořit. Zejména pak děkujeme paní profesorce Sedláčkové, která se zasloužila o hladký průběh celého projektu.

Martin Geršl a Marek Mrva

Přidáno