EXPO SCIENCE AMAVET 2014

Dne 7. 2. 2014 proběhlo okresní kolo Festivalu vědy a techniky v Pardubickém kraji. Jedná se o soutěž, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s dalšími spolupořadateli. Cílem soutěže je rozvíjet tvůrčí schopnosti při řešení vědeckých projektů, naučit se prezentovat svou práci, dostat se na výzkumná pracoviště a do laboratoří vysokých škol, účastnit se mezinárodních vědeckých soutěží středoškoláků.

Naši školu zde reprezentovali dva zástupci Lukáš Stejskal a Tomáš Poláček se svým projektem Výroba Brownova plynu. V tvrdé konkurenci 31 projektů z kategorie středoškolák se jim podařilo postoupit do krajského kola soutěže Expo science Amavet, které se konalo 20. – 21. 3. 2014 v Pardubicích v prostorách výstavního paláce Ideon. Zde se nám bohužel nepodařilo navázat na úspěchy z předchozích let, kdy jsme se s projektem Antonína Haase a Lukáše Václavka (Konstrukce lineární pumpy 2012) dostali do národního finále soutěže v Praze. Nezapomenutelný byl také projekt Jakuba Kaderky (Vzdálená laboratoř 2013), který reprezentoval Českou republiku na Vernadského soutěži v Moskvě.

I přesto patří našim soutěžícím veliké poděkování za reprezentaci školy a přejeme jim v dalším roce hodně štěstí. Doufáme, že dosáhnou až na nejvyšší metu. Tou je účast na mezinárodních soutěžích v Rusku a Spojených státech amerických.

Přidáno