Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, 18. 10. 2018

Dne 18. 10. 2018 se žáci druhých ročníků našeho Gymnáziazúčastnili exkurze do PVE Dlouhé Stráně. Exkurze začala v informačním centruelektrárny, kde žáci zhlédli film  ohistorii budování tohoto impozantního díla a celý princip elektrárny jim bylvysvětlen na modelu. Druhá část exkurze se odehrála v podzemí, kde žácinavštívili přímo strojovnu s generátory. Poslední část exkurze se odehrála uhorní nádrže elektrárny. Věříme, že si žáci odnesli zajímavé poznatky z provozutéto nejvýkonnější vodní elektrárny v ČR.

Přidáno