Druhý ročník Přírodovědné olympiády

Ve středu 14. října 2015 se na Gymnáziu v Jevíčku konal druhý ročník Přírodovědecké olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 132 žáků 8. a 9. tříd okolních základních škol.
Soutěžní témata stejně jako loni zasahovala do biologie, chemie a ekologie. V praktické části žáci poznávali rostliny, živočichy a nerosty, experimentálně určovali hustotu kapalin, charakterizovali kovy a jejich vlastnosti. Kupříkladu s opravdovou čelistí žraloka či parohem losa se mnozí z žáků setkali poprvé.
Některé soutěžící překvapily otázky z běžného života – kolik mléka nadojí kráva, respektive kdy se sázejí brambory. Avšak celkově lze hovořit o velmi dobré přípravě ze základních škol.
V náročné soutěži zvítězil tým „SEAL“ sestavený ze žáků ZŠ Letovice, následoval tým ze ZŠ Česká Třebová („ŘEDKVIČKY“), dva týmy „CO“ a „FeAl“ opět ze ZŠ Letovice a první pětku uzavřeli žáci ze ZŠ v Jevíčku („BLOŇĎÁK TÝM“). Všem žákům děkujeme za účast a nemalé soutěžní nasazení.
Díky si zaslouží i jejich učitelé přírodovědných předmětů.

Lukáš Műller, Gymnázium Jevíčko

Výsledky najdete zde

Přidáno