Dlouhé Stráně, 13. 10. 2016

Dne 13. 10. 2016 se žáci tříd 2. A a 2. B zúčastnili tématické exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Toto unikátní vodní dílo bylo dáno do provozu v roce 1996 a svým výkonem se řadí na přední místo nejen v Evropě, ale i na celém světě. V podstatě celý objekt elektrárny je skryt v podzemí, takže nijak nenarušuje zdejší chráněnou krajinnou oblast. V informačním centru žáci zhlédli film o historii budování objektu a o systému fungování tohoto typu elektrárny. Dále v podzemí navštívili halu strojovny se dvěma generátory. Na povrchu byl žákům umožněn vstup pouze k  tělesu spodní nádrže, protože silnice k horní nádrži nebyla v důsledku nepříznivých podmínek sjízdná. Tento netradiční, ekologický způsob získávání elektrické energie z. tzv. obnovitelných zdrojů má v budoucnosti obrovský potenciál a umožní radikálně snížit provoz v klasických tepelných (uhelných) elektrárnách.

Mgr. Jiří Linhart

 

 

Přidáno