Den pro zdraví

Projekt Světová škola jde do finále

Dne 7. května 2015 proběhl na jevíčském gymnáziu Den pro zdraví. Vyvrcholilo tak celoroční úsilí studentů společenskovědního semináře, kteří se zapojili do projektu Světová škola. Veškerému dění předcházela snaha podílet se na řešení lokálního problému s globálním přesahem. Ve vášnivé diskusi si studenti zvolili problematiku zdraví a zdravého životního stylu.

Během jarních měsíců natočili 18 minut trvající klip, který promítli žákům 8. ročníků základních škol v Jevíčku, v Jaroměřicích a ve Velkých Opatovicích. Zároveň je pozvali na připravovanou akci, jejíž program si kladl za cíl poukázat na problematiku zdravého a etického sportování.

  1. května v 9 hodin žáky přivítali na dvoře gymnázia a nabídli jim pestrou paletu sportovních aktivit – zájemci si v rozmezí 2 hodin mohli zahrát fotbal, basketbal, vybíjenou a ringo, vyzkoušet si zumbu či moderní tanec.

Po krátké pauze na svačinu a drobný odpočinek následovala činnost upozorňující na problematiku dětské práce v rozvojových zemích. Sportovní potřeby, na jejichž výrobě se podílejí děti, se mohou snadno ocitnout i v tuzemské domácnosti. Žáci se po vyplnění pracovních listů výborně zhostili také výroby plakátů, které by na tento problém měly poukázat.

Své celodenní snažení pak zakončili krátkou procházkou, během které hravě plnili další úkoly připravené gymnazisty. V cíli na účastníky čekala malá usměvavá odměna a také něco na památku.

Hezké počasí, které celé akci přece jen přálo, bylo příjemným bonusem k dobrému pocitu z odvedené práce.

Děkuji studentům společenskovědního semináře za jejich nápady i aktivitu, bez které by celý projekt nebylo možné realizovat.

Mgr. Lenka Hrbáčková

Foto: Jan Kaderka a Jaromír Koudelka

Video vytvořili studenti společenskovědního semináře jevíčského gymnázia. Jeho účelem bylo seznámit žáky 8. ročníku základních škol s problematikou zdraví a zdravého životního stylu.

Přidáno