Den latiny

V úterý,  dne 22. listopadu 2016, jsme  s panem profesorem Macků navštívili Karlovu univerzitu v Praze, kde se v budově filozofické fakulty konal Den Latiny pro střední školy. Náplní celého dne byly různé přednášky s tématem antiky, latinského středověku a novověku.

Po slavnostním zahájení jsme se zúčastnili přednášky Lenky Bobkové s názvem Učednická léta Karla IV., následně byla možnost výběru z mnoha různých přednášek. Poslechli jsme si výklad Ivana Prchlíka s názvem Romanus eunt domus aneb ,,Co pro nás kdy Římané udělali?“, v němž jsme se seznámili s římskou kulturou skrze úryvky z filmu Život Briana. Pan profesor si mezitím užil přednášku Pavla Titze na téma Pompeje – život, smrt a zmrtvýchvstání antického města.

Odpoledne jsme se vydali směrem k Hlavnímu nádraží, ačkoliv Den Latiny pokračoval až do večerních hodin. Po krátké procházce Prahou jsme nastoupili do vlaku a jeli zpět do Letovic.

 

Z. Zavadilová, N. Külzer

Přidáno