Co se u nás děje o prázdninách?

Se začátkem prázdnin zavládl v budově gymnázia čilý ruch. Naše škola byla zařazena do projektu EPC VII. O co se jedná? Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti v budovách a technologických souborech klienta. Je založen na dlouhodobém partnerství a shodné motivaci obou stran na dosažení hlavního cíle spolupráce, kterým je významná a trvalá úspora provozních nákladů spojených s výrobou, distribucí a užitím energie. V rámci tohoto projektu dojde na naší škole ke kompletní rekonstrukci plynové kotelny (nahrazení starých kotlů úspornějšími typy), výměně čerpadel, osazení radiátorů termoventily, instalaci spořičů vody, zateplení stropu v nejvyšším podlaží a výměně klasických zářivek za úspornější LED zářivky.

Mgr. Jiří Janeček

Přidáno