Cizí jazyky na Gymnáziu Jevíčko mají stále dobrou úroveň

Na našem gymnáziu studují studenti kromě angličtiny také druhý cizí jazyk. Na výběr mají francouzštinu, ruštinu a němčinu. Každoročně se konají krajská kola jazykových soutěží. Ve francouzštině se letos krajského kola v Pardubicích zúčastnila Hana Vyroubalová ze 3.A. Součástí byl poslech a mluvený projev. Hanka se při soutěži trochu zapotila, ale nakonec získala krásné 5. místo. Také v ruštině se dařilo. Na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku se konala soutěž v ruském jazyce, ve které získal Mikuláš Sedláček ze 3.B  v silné konkurenci 3. místo. Také on soutěžil v poslechu a mluveném projevu, ve kterém popisoval obrázek a hovořil s rodilým mluvčím. Je vidět, že naši studenti jsou velmi šikovní a mají o cizí jazyky zájem. Jazyk Dostojevského i jazyk Molièra má pro ně velký význam a doufáme, že se jim budou věnovat i v budoucnu a vyzkouší si je i v praxi, například v Rusku nebo v zemi galského kohouta.

Oběma studentům srdečně gratulujeme k jejich výsledkům!

Mgr. Jana Rajsová

Přidáno