City & Guilds Language Contest 2012/13

 


Britská certifikační instituce City & Guilds v ČR pořádá celonárodní soutěž pro střední školy z anglického jazyka: City & Guilds English Language Contest 2012/13, která získala záštitu MŠMT. 

Jmenovaná soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol z celé České republiky. Cílem soutěže je, aby si studenti posledních ročníků mohli porovnat znalosti s Evropským referenčním rámcem pro jazyky na úrovni B2 a C1. Soutěž bude postavena na formátu zkoušek City & Guilds. Soutěž bude probíhat v jedné kategorii a ve dvou kolech – školní (říjen, listopad 2012) a finálové (25.1.2013). Školní kolo bude testovat receptivní dovednosti – čtení a psaní a finálové kolo – písemný a ústní projev. Finálové kolo proběhne v jednom dni, kdy otestujeme nejlepší ze zúčastněných škol. V rámci finálového kola bude probíhat doprovodný program pro učitele a studenty, kde se představí partneři soutěže se svými prezentacemi. 
Soutěže se mohou účastnit také gymnázia. Studenti oktáv ale pouze úrovně C1.

Výsledky školního kola soutěže jsou uvedeny zde: City&Guilds School Round Results

 

 

Přidáno