Celostátní soustředění úspěšných řešitelů matematické olympiády

Tradiční celostátní soustředění úspěšných řešitelů matematické olympiády bude zahájeno v úterý 26. května 2015 ve 20 h a ukončeno v úterý 2. června 2015 v dopoledních hodinách. Ubytování a stravování je zajištěno na Domově mládeže Gymnázia v Jevíčku. Na programu budou přednášky, besedy a soutěže s matematickou i nematematickou náplní. Na neděli 1. června je plánován celodenní výlet.

MO1MO2

  • Program soustředění

Přidáno