Celostátní soustředění úspěšných řešitelů Matematické olympiády kategorie B a C

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyziků, Ústřední komise matematické olympiády ČR a Gymnázium Jevíčko

Vás zvou na soustředění úspěšných řešitelů matematické olympiády, které se koná

  1. 5. – 6. 6. 2017 na Gymnáziu v Jevíčku

Soustředění bude zahájeno v úterý 30. května ve 20:30 h v sále Základní umělecké školy v Jevíčku, U Zámečku 451 a ukončeno v úterý 6. června v dopoledních hodinách. Ubytování a stravování je zajištěno na Domově mládeže Gymnázia v Jevíčku, Nerudova ul. 557. Ubytovat se lze po 14 hod. Na programu budou přednášky, besedy a soutěže s matematickou i nematematickou náplní. Nezapomeňte si zabalit hygienické prostředky včetně ručníku, sportovní a turistický oděv, domácí a sportovní obuv vhodnou pro turistiku, oblečení do lesa a k ohništi, oblíbený hrnek, baterku, malý batůžek na celodenní výlet, hudební nástroj, popř. společenské hry. Celodenní výlet je plánován na neděli 4. června.

Jevíčko má přímé autobusové spojení s Prahou, Brnem, Hradcem Králové a místními linkami je spojeno se Svitavami, Moravskou Třebovou, Boskovicemi a Letovicemi. Podle doporučení ÚK MO bude od každého účastníka vybíráno 700,-Kč jako příspěvek na stravné. Na tuto částku Vám bude vydáno potvrzení. Jízdné vám bude proplaceno po předložení cestovního dokladu. Každý účastník soustředění odevzdá při prezenci malou poštovní obálku, která bude obsahovat jízdenku. Na obálce bude uvedeno jméno a částka za jízdné do Jevíčka. Účastníci, kteří použiji jiný než hromadný dopravní prostředek,  předloží rovněž podepsanou obálku s uvedením jízdného, která bude obsahovat doklad o výši jízdného za hromadný dopravní prostředek, který lze získat od příslušného dopravce.

               Prosím o potvrzení Vaší účasti na soustředění na adresu hruby@gymjev.cz

Na shledanou v Jevíčku se těší

RNDr. Dag Hrubý                                                                               RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. vedoucí soustředění

Kontakty:
hruby@gymjev.cz     tel. 7735O5581 organizace
linhartova@gymjev.cz      tel. 461327805 organizace
vafkova@gymjev.cz     tel. 461327806, 775327806 ubytování

Přidáno