Celostátní soustředění řešitelů MO v Jevíčku

Již tradiční akcí, která probíhá na naší škole, se stalo setkání úspěšných řešitelů MO kategorie B a C z celé republiky. Stejně tomu tak bylo také ve dnech 27. 5. – 3. 6. 2014, kdy se do Jevíčka sjeli studenti ze všech částí naší republiky. Zúčastnily se řady přednášek, zábavných akcí a výletů. Na organizaci tohoto setkání se podílejí také někteří vyučující naší školy, především RNDr. Dag Hrubý. Aktivním účastníkem letošního setkání byl také student naší školy Petr Mooz, který byl pozván na základě umístění v krajském kole MO, kde získal 2. místo.

Přidáno