Celostátní soustředění řešitelů matematické olympiády

Již tradiční akcí, která probíhá na naší škole, se stalo setkání úspěšných řešitelů MO kategorie B a C z celé republiky. Stejně tomu tak bude také ve dnech 31. 5. – 7. 6. 2016, kdy se do Jevíčka sjedou studenti ze všech částí naší republiky. Zúčastní se řady přednášek, zábavných akcí a výletů. Na organizaci tohoto setkání se podílí ze strany Gymnázia Jevíčko především RNDr. Dag Hrubý.

Pozvánka na soustředění řešitelů MO

Přidáno