Budova gymnázia dostane nový kabát

Předmětem realizace jsou opatření, kterými dojde k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Jedná se o historickou budovu, která leží v památkové zóně města. Předmětem stavby je oprava fasádních omítek s architektonickými prvky, částečné zateplení obvodových zdí kontaktním zateplovacím systémem, výměna stávajících otvorových výplní za nové dřevěné Euro-okna a repase vstupních dřevěných dveří. Nové dveře z dvorní části budou vyměněny za nové v provedení Euro. S tím souvisí i nezbytná výměna klempířských i zámečnických prvků a hromosvodu. Dále je součástí energeticky úsporného opatření provedení nových stříšek nad hygienickými prostorami včetně zateplení minerální vlnou a zateplení podlahy půdního prostoru nad 3.NP. Zateplení spodní stavby bude prováděno po sanací vlhkého zdiva objektu. Celkové předpokládané náklady ve výši 25 719 000,- Kč bez DPH budou hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje. Realizace bude probíhat od března do listopadu 2019. V předchozích dvou letech investoval Pardubický kraj do oprav budov školy a domova mládeže přes 30 miliónů korun.

Přidáno