Bronzové umístění v okresním kole

V září 2016 byl zahájen již 8. ročník soutěže Finanční gramotnost, kterou pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a která je podporována hejtmany celkem jedenácti krajů.

V naší škole se soutěže zúčastnilo celkem 138 studentů prvních až třetích ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhl František Machorek ze třídy 2.B. Ten společně se Zdeňkou Mauerovou (3.B) a Adamem Bartuňkem (také 3.B), kteří obsadili druhou a třetí příčku, vytvořil tříčlenný tým postupující do okresního kola. Zde družstvo obsadilo celkové třetí místo.

 

K dosaženým výsledkům blahopřejeme!

 

Mgr. Lenka Hrbáčková

Přidáno