Beseda se spisovatelem Petrem Borkovcem

Ve čtvrtek 21. září 2017 se žáci třetích ročníků zúčastnili besedy s prozaikem, překladatelem a básníkem Petrem Borkovcem. Sám autor předčítal ukázky ze svého díla, a tak se všichni mohli seznámit s jeho tvorbou.

Petru Borkovcovi jsme také položili řadu otázek, na které rád odpověděl. Tím jsme se o něm dozvěděli ještě více.

Vy sami ho budete moci poznat díky rozhovoru, který vám již brzy přinese školní časopis Gymjev Express. Určitě si tento rozhovor přečtěte.

Hana Vyroubalová, Kateřina Portlová, 3.A

 

 

Přidáno