Benefiční koncert

Benefiční koncert

V neděli 4. ledna 2015 se premiérově uskutečnil Benefiční koncert Gymnázia Jevíčko. Prostory synagogy v Jevíčku provoněné punčem byly zaplněny do posledního místa. Koncert zahájila básní paní Jitka Moučková, která rovněž koncert moderovala. Poté předala slovo zástupci ředitele Jiřímu Janečkovi, jenž přednesl úvodní slovo. Jako první vystoupili studenti gymnázia a ukázali, že skvěle zvládají nejenom studium, ale také hru na hudební nástroje. Žákovskému sboru ZŠ v Jevíčku Smajlíci pod vedením paní učitelky Mgr. Blanky Mauerové pomohli i někteří učitelé základní školy v Jevíčku, včetně pana ředitele Mgr. Miloslava Parolka. V podání žáků ZUŠ Jevíčko jsme se zaposlouchali do skladby houslového kvartetu vedeného Bc. Bárou Křivinkovou, klavírních skladeb žáků učitelů Ivany Svojanovské a Martina Kouřila dipl. um. a na závěr pěveckého vystoupení za doprovodu zobcové flétny a klavíru, jež nacvičila se svými žáky Mgr. Kateřina Konečná. Program koncertu završil smíšený pěvecký sbor Cantilo pod taktovkou Mgr. Luďka Klimeše. Všichni vystupující nám připravili krásné nedělní odpoledne naplněné hudbou a po zásluze byli odměněni zaslouženým potleskem. Děkujeme všem hudebníkům, kteří vystoupili bez nároku na honorář a také všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným, zakoupením punče nebo placky. Vybraná částka 4885,-Kč bude použita na propagaci školy, zejména nového oboru Kombinované lyceum.

Přidáno