Archeologové na Gymnáziu v Jevíčku

Ve dnech 26. – 28. 9. 2019 hostilo Gymnázium v Jevíčku XV. Protohistorickou konferenci s názvem Archeologie barbarů 2019, kterou organizovala Katedra archeologie FF Univerzity Hradec Králové, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, Archeologický ústav Akademie věd ČR, Katedra klasickej archeológie FF Trnavskej univerzity v Trnave, Numismatické oddělení Národního muzea Praha a Město Jevíčko. Úvodního slova se ujali – Mgr. Lucie Škvařilová, ředitelka gymnázia, Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta Jevíčka, a za organizátory konference doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. a Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Archeologická konference byla vyvrcholením předchozích akcí, které byly organizovány ve spolupráci s městem Jevíčkem – první z nich bylo červnové Jevíčkovění – festival zaměřený na boje mezi Germány a Římany, jehož součástí byla i přednáška pro žáky gymnázia a veřejnost s názvem Římané versus Germáni, jednotlivé tábory žákům představili jejich patroni doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. a Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Letní akcí byl poté archeologický průzkum lokality za Žlíbky, na níž se podíleli studenti vysokých škol a jež byla zakončena Dnem otevřené země. Během tohoto dne měla veřejnost možnost podívat se na naleziště v dané lokalitě a pohovořit s archeology. Prováděním Dne otevřené země se ujal doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.

Tečkou za archeologickým děním v Jevíčku byla již zmiňovaná konference, během níž účastníci vystoupili se svými referáty týkajícími se archeologie barbarů, přičemž řada z nich se vztahovala k nalezištím v okolí Jevíčka. Součástí konference byla i přednáška pro veřejnost s názvem Kde tábořily legie císaře Marka Aurelia, kterou připravil PhDr. Jan Rajtár, CSc. z Archeologického ústavu Slovenské akademie věd.

Přidáno