Angliáda 2018

Kabinet anglického jazyka na Gymnáziu Jevíčko ve spoluprácí s Oxford University Press Olomouc a Bridge Publishing House pořádá

již 5. ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře Malé Hané

ANGLIÁDA 2018

pro žáky jen 9. tříd základních škol regionu Malá Haná a blízkého okolí

Přihlášky: název školy, jméno vyučujícího, jmenný seznam žáků (počet není omezen) s uvedením třídy
e-mailem, poštou do 10. 10. 2018 na adresu Mgr. Josef Huf, Gymnázium, A.K.Vitáka 452, 569 43 Jevíčko, huf@gymjev.cz

Plakát Angliáda 2018 zde

Propozice Angliáda 2018 zde

Přidáno