ANGLIÁDA 2017

Kabinet anglického jazyka na Gymnáziu Jevíčko ve spoluprácí s Oxford University Press Olomouc a Bridge Publishing House pořádá

4. ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře Malé Hané

ANGLIÁDA 2017

pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu Malá Haná a blízkého okolí

Přihlášky: název školy, jméno vyučujícího, jmenný seznam žáků (počet není omezen) s uvedením třídy
e-mailem, poštou do 11. 10. 2017 na adresu Mgr. Josef Huf, Gymnázium, A.K.Vitáka 452, 569 43 Jevíčko, huf@gymjev.cz

leták zde

propozice zde

Přidáno