Adaptační kurz 2014

V termínu 2. 9. – 5. 9. 2014 se konal Adaptační kurz pro třídy 1. A a 1 . B. Kurz se koná pravidelně první zářijový týden a jeho cílem je seznámení se v rámci kolektivu třídy, ale také poznat vyučují jednotlivých předmětů. S novými studenty jsme díky projektu EU poprvé vyzkoušeli geocaching, při němž děti zakusily nepřízeň počasí. Studenti se dále seznámili s naším domovem mládeže a s místní knihovnou, kde si pod vedením p. Konečné procvičili paměť. V dalších dnech se účastníci kurzu přesunuli do rekreačního zařízení Vysoké Pole u Dětřichova, kde absolvovali další program se svými třídními učiteli Mgr. Lenkou Hrbáčkovou (1. B) a Mgr. Luďkem Ryglem (1. A). Postupně za studenty přijížděli další vyučující, kteří se představili v rámci svých předmětů.

 

Přidáno