Adaptační kurz 1. ročníků gymnázia

Ve dnech 3. – 6. září 2019 proběhl v areálu Vysoké Pole u Dětřichova adaptační kurz pro nově přijaté studenty prvních ročníků gymnázia. Za pomoci svých nových třídních učitelů a vedoucí kurzu jsme postupně poznávali své nové spolužáky a začali tvořit příjemný kolektiv, ve kterém jsme po celou dobu upevňovali naše vztahy.  K našemu seznamování napomohl program, který zahrnoval mimo jiné orientační běh, míčové hry, lanové aktivity či společenské hry. Každým dnem jsme si byli blíž a blíž. Když se nachýlil poslední den, který jsme celý strávili společně v krásném okolí areálu a zakončili ho společným sezením a opékáním párků u ohně, uvědomili jsme si, že nás čekají nelehké roky plné učení a vzdělávání. Avšak pokud budeme mít oporu v našich spolužácích a budeme si navzájem pomáhat, půjde nám vše lépe. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto adaptačním kurzu. Budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

Eliška Mauerová, 1.B

 

Přidáno