Den latiny

„Na to, že se učíte latinu, vypadáte docela živě,“ pronesl v pondělí 11. listopadu 2013 k aule FF UK plné k prasknutí jeden z organizátorů a zahájil tak druhý ročník Dne latiny, jehož úkolem je zvýšení zájmu o latinu na středních školách a gymnáziích, potažmo i o celou fakultu, která je jinak docela uzavřená.
Zkušení i nezkušení (případ naší delegace v doprovodu paní profesorky Janečkové) latiníci si mohli vybrat z celé řady přednášek a kurzů, nejrychlejší zájemci absolvovali i prohlídku po Praze s průvodcem.
Po úvodní přednášce, která se zabývala sebekritikou Římanů a jejími projevy, jsme se rozhodly, že se chceme dozvědět něco víc o Pompejích. Přednášející archeolog, řádně ošlehaný větrem, působil na řadu přítomných zástupkyň něžného pohlaví jako Indiana Jones. Na závěr jsme zjistily, že graffiti a scratching vznikly již v antice. Nějaký anonymní vtipálek vyryl do jedné z dochovaných zdí: ,,Nastydl jsem.“
Jako další jsme se zúčastnily přednášky nazvané: Littera scripta manet (Co je psáno, to je dáno), na které nám tamní profesorka a organizátorka celé akce vyprávěla o tom, jak se Latinové naučili latinku.
No, a na konec jsme si vyslechly něco o jazycích ve středověkých dramatech, zejména v Mastičkáři. Možná je dobře, že ho v hodinách literatury nerozebíráme úplně celého a úplně dopodrobna.

Michaela Fickerová, Tereza Staňková a Kristýna Slechanová, 4.A

Přidáno