3:40 ráno, Pardubice volají…

No, abych pravdu řekl, nevolaly nás čistě Pardubice, ale vyhlášení soutěže Školní časopis roku 2019. Z Jevíčka, ve zmíněných 3:40, jsme se vydali čtyři. Já, Albín Pařízek, Kateřina Portlová a Hana Vyroubalová. Čtyři čtvrťáci, člověk by v tom snad hledal znamení. A možná i nápovědu k tomu, jak dopadneme. Nepředbíhejme však. Přestoupili jsme ve Svitavách na vlak. A pak jsme čekali na pardubickém hlavním nádraží. Na co? Na další členku naší výpravy, Vanesu Soares. Ta dorazila po sedmé hodině ranní. A tak jsme vydali směrem k Domu techniky, kde se celá akce konala. Zastavili jsme se ještě v jistém obchodním řetězci doplnit proviant. Po načerpání zásob a energie jsme vyrazili dále. Vešli jsme do Domu techniky. Nejdřív jsme se trochu vylekali. Že došlo k nějaké administrativní chybě a vyhlášení pro gymnázia a střední školy bude třeba až další týden. Ve vestibulu se to totiž hemžilo odhadem šesťáky. Po počátečních rozpacích jsme vyrazili výše. Tam jsme si všimli lidí našeho věku. Usadili se… A začal bohatý program. Nejdříve jsme se museli vypořádat ve hře FakeScape s dezinformacemi, dále následovala beseda s panem europoslancem Tomášem Zdechovským, který akci zaštiťuje. A nakonec se před námi zjevilo to, kvůli čemu jsme přijeli. Já vím, nebudete mi to asi věřit, ALE GYMJEV EXPRESS SKONČIL PRVNÍ! Po vyhlášení výsledků jsme si mohli prohlédnout ostatní časopisy. Nesmím však zapomínat na poslední věc. Možnost si prohlédnout Český rozhlas Pardubice. Strašně zajímavé místo, nejde ani moc slovy popsat, to se musí vidět. A jak bych to celé zakončil? Unavení, ale šťastní, jsme nasedli do vlaku směr domů.

Vít Václavek, 4. B

Přidáno