Oznámení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní nejdříve 28. dubna 2019 na webu školy seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem. Výsledky přijímacích zkoušek budou uchazečům a jejich zákonným zástupcům oznámeny nejdříve 29. dubna 2018 v 16:00 na schůzce, která se uskuteční v aule Gymnázia Jevíčko. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů předá na schůzce (odešle) rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí žáci budou mít na schůzce možnost odevzdat zápisové lístky.

Jak postupovat po zjištění výsledku přijímacího řízení:

a) žák je přijat – v takovém případě blahopřejeme a prosíme o co nejrychlejší potvrzení zájmu nastoupit na naši školu (a následně o předání zápisového lístku). Pokud zájem okamžitě potvrdíte nebo nám sdělíte, že na naši školu nenastoupíte (telefonicky 461327805, 461327828, 461327831, e-mailem – info@gymjev.cz), pomáháte těm, kteří sice hned přijati nebyli, ale čekají na Vaše rozhodnutí – pořadí se může posunout.


b) žák splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat, protože se nevešel do počtu 30 přijatých – v takovém případě vůbec není nic ztraceno, protože se postupně budou uvolňovat místa po těch uchazečích, kteří byli přijati také na jinou školu. Místo se uvolní a naše škola ho nabídne okamžitě dalšímu v pořadí.


c) žák nesplnil kritéria pro přijetí, může se přihlásit do druhého kola přijímacího řízení – v tomto případě proti nepřijetí v 1. kole nepodávejte odvolání.

Každopádně podejte odvolání proti nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přidáno