Přijímací zkoušky nanečisto

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto konaných 3. února 2020

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto konaných 31. ledna 2020

Gymnázium Jevíčko pořádá v pátek 31. ledna 2020 přijímací zkoušky nanečisto. Prezence od 07:45 do 08:00. Poplatek 50,- Kč za administraci zkoušek uhradí zájemce při prezenci v den konání zkoušky.

Přihlášky posílejte do čtvrtka 30. 1. 2020 na e-mail janecek@gymjev.cz, poštou na adresu gymnázia nebo osobně na sekretariát (p. Linhartová).

Přihláška na přijímací zkoušky nanečisto

Náhradní termín (pouze ve výjimečných případech) pro maximálně 15 zájemců v pondělí 3. února 2020. Přihlášky posílejte do čtvrtka 30. 1. 2020 na e-mail janecek@gymjev.cz, poštou na adresu gymnázia nebo osobně na sekretariát (p. Linhartová).

Přihláška na náhradní termín

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přípravné kurzy se skládají ze dvou na sebe navazujících seminářů.

Program seminářů:

14:00 – 14:15 Prezence

14:15 – 15:45 Matematika (Český jazyk)

15:45 – 16:00 Přestávka

16:00 – 17:30 Český jazyk (Matematika)               

Uchazeči se mohou zúčastnit všech nabízených kurzů, případně si dle vlastního zájmu vybrat jen některý z nich. Cena jednoho kurzu je 50,-Kč. Poplatek uhradí zájemce při prezenci v den konání kurzu.

Termíny kurzů:

Pátek 7. 2. 2020 od 14:00 (nejzazší termín pro podání přihlášky 6. 2. 2020)

Pátek 21. 2. 2020 od 14:00 (nejzazší termín pro podání přihlášky 19. 2. 2020)

Přihlášky posílejte na e-mail janecek@gymjev.cz, poštou na adresu gymnázia nebo osobně na sekretariát (p. Linhartová).

Přihláška na přípravné kurzy